Nyomtatás

Megemlékezés az 1956-os októberi forradalom és szabadságharc ünnepéről

Október 23-án, csütörtökön, a 10.00 órai szentmisét követően kb. 10.45 órakor megemlékezési ünnepség lesz a Millenniumi parkban.
Kérjük, hogy az ünnepségen  résztvevők egy szál gyertyát vagy virágot helyezzenek el az emlékműnél.
Tisztelettel várjuk a község lakosságát!

Nyomtatás

Október 23-ai hulladékszállítás

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a hulladék elszállítása az eredeti gyűjtési napon, 2014. október 23-án, (csütörtökön) lesz a község területén.
Nyomtatás

Pályázati felhívás az Inkubátorház helyiségeinek bérleti jogára

Sárisáp Község Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló helyiségek ingyenes bérleti jogának megszerzésére 5 évre.

Nyomtatás

Sárisáp Község Önkormányzatának alakuló ülése

Sárisáp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Sárisáp Község Német Önkormányzata és Sárisáp Község Szlovák Önkormányzata 2014. október 21-én, kedden tartja alakuló ülését a polgármesteri hivatal tanácstermében.
Nyomtatás

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Sárisáp Község Önkormányzata csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához..

Részletes tájékoztató a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján vagy a www.emet.gov.hu honlapon.

Nyomtatás

Körzeti megbízott fogadó órája

Körzeti megbízott fogadó órája Sárisápon a Polgármesteri Hivatalban minden páros hét szerdáján 14,30-15,00 óráig.
Körzeti megbízott Puchler Erik r.zls. 30/216-3177.