Nyomtatás

Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola

 

Az intézmény alaptevékenysége
Személyi feltételek
Az iskola rövid bemutatása
Tanulói összetétel
Alapítvány
Középfokú iskolák értesítési kötelezettségének teljesítése

Székhelye, címe: 2523 Sárisáp, Fő u. 97.
Telefon: (33) 518-323; Tel/Fax: (33) 518-324
Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Tagintézmény-vezető: Pathó Zsolt
E-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
Az intézmény alaptevékenysége:

    8 osztályos általános iskolai nevelés és oktatás,
    szlovák nemzetiségi nyelvoktatás,
    tanulószobai ellátás,
    fejlesztő pedagógiai ellátás,
    logopédiai szakszolgálat,
    szervezett étkeztetés.

Alapító okirat kelte: 2014. szeptember 1.

Személyi feltételek:

Az iskola dolgozóinak száma jelenleg 22 fő. (2015. január)
A nevelő-oktató munkát 19 pedagógus látja el, 10 fő tanító, 8 tanár, 1 fő fejlesztő pedagógus.
Pathó Zsolt tagintézmény-vezető – matematika, testnevelés
Csicsmann János tagintézményvezető-helyettes – történelem, földrajz,
Kurinyeczné Trexler Márta tagintézményvezető-helyettes – tanító, könyvtár,
Hidasiné Horváth Anna – munkaközösség-vezető, tanító - 1. osztály osztályfőnök
Pflugerné Tolnay Tímea – tanító, 2. o. of.
Karcaginé Patos Ildikó – tanító, tanulószoba, 3. a of,  tömegsport
Hevesi Lajosné – tanító, 3. b of.
Pupné Szatai Márta – tanító, 4. osztály of, rajz,
Kotyka Gáspárné – fizika, matematika, tanulószoba, of: 5. o.
Vargáné Urbanics Mária – angol, testnevelés, of: 6. o. 
Dr. Maradi Attiláné – matematika, kémia, of: 7.a,
Hunyadiné Dombovári Éva – német, magyar, of: 7. b,
Huberné Kisgyőri Katalin – szlovák, of.: 8.a,
Héjasné Lovasi Anna – tanító, testnevelés, of: 8.b, tanulószoba
Zgyerka Mónika – szlovák, népismeret, informatika
Kollár Mária – fejlesztő pedagógus, informatika
Farkas Lászlóné – magyar, tanulószoba
Cserhalmi Szilvia – tanító, tanulószoba
Óraadók:
Németh Iván – történelem
Simon Tibor – biológia
Két technikai dolgozó és egy iskolatitkár segíti munkánkat.
A nevelőtestület munkához való viszonya, munkafegyelme, szakmai felkészültsége jó. A pedagógusok igénylik, és szívesen részt vesznek a különböző szakmai továbbképzéseken, melyek tapasztalatait munkájuk során hasznosítják.

Az iskola rövid bemutatása

Az iskola épülete a község szívében, nyugodt, csendes helyen ad otthont gyermekeink neveléséhez, oktatásához.
A tanítás három különálló - egy telken épült - épületben folyik. Az épületeket összekötő, fákkal övezett udvar és szabadtéri sportpályák ideális mozgáslehetőséget biztosítanak tanulóink számára. A tornaterem az egészséges sportolás, játék színtere.
A nevelő-oktató munka 17 tanulócsoportban folyik. 12 tanulócsoportban párhuzamos osztályokban oktatjuk az általános iskoláskorú tanulókat. . Emellett három tanulószobai csoport működik. egy tanulócsoportban fejlesztő pedagógiai munka folyik, egy tanulócsoportban pedig szakképzett logopédus foglalkozik a beszédhibával küzdő tanulóinkkal.
Községünk szlovák nemzetiségi múlttal és hagyománnyal rendelkezik. Az itt élő nemzetiség helyzetét, a megyei viszonyokhoz hasonlóan, a betelepítések alapozták meg, lakóinak egy része megőrizte szlovákságát. A nemzetiségi lét vezéreszméje a nyelv. Ennek megőrzésében ma az iskola játssza a főszerepet.
A szlovák nemzetiségi múlt és hagyomány megőrzése, a nemzetiségi nyelv elsajátítása érdekében iskolánkban szlovák nyelv oktatása folyik.
Diákjainknak - a szlovák nyelv tanulása mellett - a német, illetve az angol nyelvet oktatjuk.
Megkülönböztetett figyelmet fordítunk a tehetségek kibontakoztatására, és a nehezen haladók felzárkóztatására.
Iskolánkban a nevelés-oktatás a gyermeki személyiség figyelembevételének elvére épül, korszerű, szilárd alapismereteket, általános műveltséget megalapozó tudást nyújt.
Célunk, hogy - az alapkészségek kialakítása, fejlesztése, megszilárdítása, a tanulók személyiségének minél szélesebb kibontakoztatása révén - az iskolát elvégző diákjaink rendelkezzenek azzal a tudásanyaggal, ami a különböző intézményekben a továbbtanuláshoz, valamint a társadalmi beilleszkedéshez szükséges.
Az iskolai könyvtárunk önálló helyiségben működik. Jelenleg 3123 db könyv jelenti az iskolai könyvtár állományát, nagy szükség van a könyvállomány gyarapítására, a könyvtár folyamatos fejlesztésére.
Az iskola 27 db hálózatba kötött számítógéppel rendelkezik. Valamennyi gép csatlakozik az internet hálózathoz. Felsős tantermeinkben – egy kivételével – interaktív táblák vannak, internet hozzáféréssel.
Iskolánkban a Comenius 2000 Minőségbiztosítási Rendszer I. intézményi modellje került kiépítésre.
Kapcsolatban állunk a dorogi Erkel Ferenc Állami zeneiskolával. A "C" épületben heti két alkalommal helyet biztosítunk a zenét tanuló diákjainknak.
 
Tanulói összetétel (2015. január)
Tanulócsoportok száma: 15 (11 osztály + 3 tanulószobai +1 fejlesztő pedagógiai csoport).
Tanulóink száma: 193 fő + 1 magántanuló.Szakkörök: magyar, fizika, matematika, rajz, szlovák néptánc, angol, sportkör.

Alapítvány

"A sárisápi gyermekek jövőjéért" Alapítvány
2523 Sárisáp, Fő u. 97.
Adószám: 18606704-1-11
Tel.: 33/518-323
 Az alapítvány bankszámla száma:
 58600434-12003165

1996. május 14-én - a sárisápi Általános Iskola igazgatójának kezdeményezésére - a pedagógusok közössége és a támogatók alapítványt hoztak létre.
 Az alapítvány elnevezése "A sárisápi gyermekek jövőjéért".

Az alapítvány célja:

 • A sárisápi Általános Iskola szellemi és kulturális hagyományainak ápolása és bővítése
 • A tanulók harmonikus szellemi és testi fejlődését segítő programok támogatása, a magas színvonalú oktatáshoz szükséges vizuális, kommunikációs háttér megteremtése.
 • A tehetséges és hátrányos helyzetű gyermekek ösztöndíjszerű támogatása, a kiemelkedően tehetséges tanulók magasabb színvonalú fejlődésének elősegítése.
 • A gyermekek eltérő szociális helyzetéből adódó művelődési hátrányok kiegyenlítése, a felzárkóztató, differenciált foglalkozások támogatása.
 • A nevelő-oktató munka technikai, dologi, létesítményi feltételeinek fejlesztése.
 • Az iskolai programokhoz kapcsolódó eszközigény biztosítása, a szakköri sportköri és egyéb szabadidős tevékenységek anyagi támogatása, eszköztárának bővítése.
 • A tanulók részére szervezett vetélkedők, tanulmányi versenyek, kulturális rendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulások, táborozások stb. támogatása.
 • A számítástechnikai képzés kifejlesztése, szakirodalmi háttér kialakítása.
 • A nemzetiségi- és idegen nyelvoktatás feltételeinek javítása.
 • Az oktatási intézmény, valamint közvetlen környezetének szebbé, esztétikusabbá tétele, kulturált környezet kialakítása.
 • A kialakítandó testvérkapcsolatok (szlovák, német, angol) iskolakapcsolatok támogatása.

A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság az Alapítványt 1996. július 15-én 607. sorszám alatt nyilvántartásba vette, és 1996. december 18-án jogerőre emelte.

Amennyiben egyetért céljainkkal, kérjük támogassa alapítványunkat személyi jövedelemadója 1 %-ának felajánlásával.

Székhelye, címe:
2523 Sárisáp, Fő u. 97.

Középfokú iskolák értesítési kötelezettségének teljesítése
A Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola tanulói a középfokú intézményekben az alábbi eredményeket érték el.
 

Tanuló sorszá-ma

Középfokú intézmény neve

Tanév végi átlaga a 2013/14-es tanév végén

Tanév végi átlaga a 2014/15-ös tanév végén

1.

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola  Esztergom

2,86

2,81

2.

Balassa Bálint Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola  Esztergom

2,53

2,81

3.

Szent  Imre Gimnázium és Szakközépiskola  Esztergom

--

4,2

4.

Szent  Imre Gimnázium és Szakközépiskola  Esztergom

--

2,8

5.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

4,36

6.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

4,43

7.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

3,79

8.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

3,86

9.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

4,07

10.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

3,64

11.

Zsigmondy Vilmos  Gimnázium Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola Dorog

--

3,64